Yükleniyor
Didim İş ve Turizm Rehberi

Copyright ©2024 Didim İş ve Turizm Rehberi

AYDIN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ, ARALIK 2021

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Aralık ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır.

Bu kapsamda Aydın ilinde;

Genel ticaret sistemine göre ihracat %45,9 arttı, ithalat %32,9 arttı

İhracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %45,9 artarak 102 milyon 313 bin dolar, ithalat ise %32,9 artarak 30 milyon 159 bin dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 24. il olurken ithalatta ise 27. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Aralık ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı %76,75 (78 milyon 530 bin dolar) oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %13,48 (13 milyon 795 bin dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %9,76 (9 milyon 981 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Aralık ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı %85,80 (25 milyon 875 bin dolar) oldu. Ardından gelen madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %9,61 (2 milyon 898 bin dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,58 (1 milyon 380 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

2021 yılı Aralık ayında Aydın’dan en fazla ihracat İtalya’ya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 12 milyon 503 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya’yı 9 milyon 204 bin dolar ile İspanya ve 7 milyon 941 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu

2021 yılı Aralık ayında Aydın’a en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat
10 milyon 33 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 5 milyon 458 bin dolar ile İtalya ve 1 milyon 993 bin dolar ile Almanya izledi.